ОБЩОЕВРОПЀЙСКИ

ОБЩОЕВРОПЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до всички държави в Европа, до цялото население на Европа. Събитията, които раздрусаха Отоманската империя през миналата есен и зимата, бяха твърде застрашителни за общоевропейския мир. БД, 1909, бр. 1, 3. Нидерландската революция и Английската буржоазна революция през ХVII в. имали голямо значение за общоевропейското развитие. Ист. Х кл, 1951, 3. Всички държави, които взели участие в борбата срещу Френската империя, изпратили свои представители във Виена .. Събранието на представителите във Виена имало характер на общоевропейски конгрес. Ист. Х кл, 1951, 40. Общоевропейска аграрна криза. Общоевропейска среща на високо равнище.

— Друга (остар., книж.) форма: общеевропѐйски.

Списък на думите по буква