ОБЩОЗНАЧЍМ

ОБЩОЗНАЧЍМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е значим за всички, за цялото общество. Общозначима цел. Общозначима идея.

2. Като същ. общозначимото, само ед., ср. Това, което има значение, значимост за всички, за обществото. В пиесата да няма декламационни фрази. .. Щом не движат драматическото действие напред,.., те нямат място в драматическото произведение. Тяхната тема да има и обществено значение, която раздвижва рамките на частния случай до мащабите на общозначимото, на интересното за цял народ. Н. Лилиев, Съч. III, 453.

Списък на думите по буква