ОБЩОИЗВЀСТЕН

ОБЩОИЗВЀСТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който е известен, познат на всички. Портретът ѝ е общоизвестен и под него винаги стои подпис Вита Морена. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 264. Общоизвестен факт е, че турската поземлена аристокрация се е настанявала главно в богатите земеделски центрове. П. Делирадев, В, 146. Боян се учуди, че Веселин, който рядко издържаше пет минути разговор, без да пусне шега, сега приказваше съвсем сериозно, като не се свенеше да изрича някои общоизвестни истини. Ем. Манов, ДСР, 281. Общоизвестни хора на науката. Общоизвестна теория.

— Друга (остар., книж.) форма: общеизвѐстен.

Списък на думите по буква