ОБЩОИЗВЀСТНО

ОБЩОИЗВЀСТНО нареч. Обикн. като сказ. опред. Означава, че нещо се знае, известно е на всички, на цялото общество. Общоизвестно е, че за да прави човек кариера, му трябва повечко време и по-малко работа. Д. Фучеджиев, Р, 101.

— Друга (остар., книж.) форма: общеизвѐстно.

Списък на думите по буква