ОБЩОИЗВЀСТНОСТ

ОБЩОИЗВЀСТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на общоизвестен. Общоизвест‑

ността му го караше да избягва да се показва често в обществото.

— Друга (остар., книж.) форма: общеизвѐстност.

Списък на думите по буква