ОБЩОКУЛТУ̀РЕН

ОБЩОКУЛТУ̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до общата култура на човека. Месечните списания не са книги, а прегледи, в които най-вече съвременността намира израз за своите общокултурни,.., литературни и обществени интереси. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 243-244. Мъжете имат повече възможности да се задълбочават в професионалната област,.., като същевременно могат да си позволяват да изостанат в поддържането на общокултурното равнище за сметка на техническите и научните знания. Хр. Домозетов, ОР, 50. Сред изследванията и статиите на Шишманов, които засягат от една или друга страна проблема за литературните и общокултурните връзки между руси и българи, особен интерес представлява кратката, но съдържателна студия "Тарас Шевченко, неговото творчество и неговото влияние върху българските писатели преди Освобождението". Г.Димов, НДИШ (Ив. Шишманов, Избр. съч. I), 19.

Списък на думите по буква