ОБЩОНАРО̀ДЕН

ОБЩОНАРО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който се отнася до целия народ, който засяга, обхваща целия народ; всенароден. Юбилеят [на Т.Г. Влайков] мина при общонародно въодушевление и много топло. А. Каралийчев, С, 246. И доктор Старирадев бе викал "ура" между неспирните операции и визитации из болниците в града, бе тичал, накуцвайки, да влее радостта си в общонародната и сигурно беше се приобщил към своя народ. Ем. Станев, ТЦ, 132. Общонародният характер на движението беше смутил властите и едва ли имаше човек, когото да не заподозираха за участие в него. К. Величков, ПССъч. I, 68. Общонародна задача. Общонародни интереси.

2. Който е, принадлежи, е дело на целия народ или се ползва от целия народ. И сред нас имало още мръсници — безскрупулни кариеристи, студенокръвни бюрократи, алчни грабители на общонародна собственост. Ив. Остриков, СБ, 32. Много години наред този човек [д-р Илия Палазов] кръстосва всичките популярни банки, събрали слабите народни спестявания в общонародни каси, и държеше навсякъде речи за кооперативното дело. А. Каралийчев, С, 260. Сам той [Драган Цанков] благодарение на .. вътрешното си чувство за правилното развитие на езика е държал безусловно на живата народна реч .., като е допускал,.., само толкова връзка с етимологията и речника на старобългарския език, колкото е било необходимо за яснотата и богатството на общонародния книжовен език. М. Арнаудов, БКД, 28.

3. В който има, включват се представители на целия народ. Не предприемайте нищо сериозно без свикване на парламента и общонароден кабинет. Ал. Стамболийски, ДС, 30. Общонародният комитет "Иван Вазов" урежда .. в Народния театър тържествено събрание по случай 100-годишнината от рождението на народния писател и поет Иван Вазов. ОФ, 1950, бр. 1810, 1.

— Друга (остар., книж.) форма: общенаро̀ден.

Списък на думите по буква