ОБЩОПОЛЀЗНОСТ

ОБЩОПОЛЀЗНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на общополезен. Обществото е убедено в общополезността на акциите за събиране на стара хартия.

— Друга (остар., книж.) форма: общеполѐзност.

Списък на думите по буква