ОБЩОПРИЀТ

ОБЩОПРИЀТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е приет, приема се от всички, от цялото общество. — Накратко ще кажа, че по решение на нашия таен комитет аз ида при Вас като при общоприет български вожд, да предложа съдействие и взаимна помощ. Ст. Дичев, ЗС I, 380. Общоприет е възгледът, че този род (гранити, сиенити, диорити ..) скали са образувани при застиване под земната кора. П. Делирадев, В, 40. Преди да замине за по-високо образование в Германия, Берон участвува в обсъжданията между българските писатели и любители на образованието тук върху необходимостта .. да се създаде .. един общоприет литературен език. М. Арнаудов, БКД, 10. В своето всекидневие се ръководим от общоприети правила за постъпване. Б. Спасов и др., МП VIII кл, 12. Общоприет правопис. Общоприета теория.

— Друга (остар., книж.) форма: общепрѝет.

Списък на думите по буква