ОБЩОПРИЀТО

ОБЩОПРИЀТО нареч. Обикн. като сказ. опред. Означава, че нещо е прието, приема се от всички, от цялото общество. Една снаха на Вълчана изпя стара народна песен. Тя пя тъй, както беше общоприето в някогашните зияфети — пра̀ва, в най-смирена и прилична поза, със скръстени отпред ръце и с наведени към земята очи. Й. Йовков, Ж 1920, 65.

— Друга (остар., книж.) форма: общеприѐто.

Списък на думите по буква