ОБЩОПРОСВЀТЕН

ОБЩОПРОСВЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който има за цел да дава обща просвета, основни знания, познания. Малко общопросветни събрания ставаха, без да бъдем поканени и ние. Ст. Чилингиров, ЦГМГ, 351.

Списък на думите по буква