ОБЩОРАБО̀ТНИЧЕСКИ

ОБЩОРАБО̀ТНИЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Който се отнася до всички работници, включва всички работници. Об‑

щоработническо събрание. Общоработническо веселие.

Списък на думите по буква