ОБЩОРАЗПРОСТРАНЀН

ОБЩОРАЗПРОСТРАНЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Който се среща често, разпространен е широко или навсякъде. От новите български автори бихме могли да посочим героите на Смирненски — както Карл и Делеклюз, така и безименния масовик, на когото поетът е дал най-общоразпространеното име Йохан. Г. Бакалов, Избр. пр, 529. Общоразпространена флора. Общоразпространено впечатление.

Списък на думите по буква