ОБЩОРУ̀СКИ

ОБЩОРУ̀СКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е на всички руси, отнася се до цяла Русия, до всички руси. Първият общоруски вестник е "Искра". Общоруски интереси. Общоруска конференция.

Списък на думите по буква