ОБЩОСТУДЀНТСКИ

ОБЩОСТУДЀНТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до всички студенти. На 20 декември 1906 година привечер стана първото по рода си събитие у нас: обяви се генерална железничарска стачка .. На тоя ден рано следобед бе свикано общостудентско събрание в "Цирк-театър България". К. Константинов, ППГ, 98-99. Общостудентска олимпиада. Общостудентски съюз. Общостудентски протести.

Списък на думите по буква