ОБЩОСЪЮ̀ЗЕН

ОБЩОСЪЮ̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Който се отнася до всички членове на някакъв съюз (държавен, професионален, организационен и др.), който е общ за целия съюз. През 1909 г. английският парламент провъзгласи образуването на Южноафриканския съюз (ЮАС), в състава на който влязоха като отделни провинции четирите английски колонии: Натал, Трансваал, Капската провинция и Оранжевата република .. Първото общосъюзно правителство беше образувано от бурския генерал Л. Бота. Б. Петровски и др., ЮАР, 96. Не винаги е целесъобразно да се чакат общосъюзните обсъждания [в писателския съюз]. Секцията има възможност през течение на годината сама да следи и обсъжда новите книги. ЛФ, 1958, бр. 50, 2.

Списък на думите по буква