ОБЩОУКРЀПВАЩ

ОБЩОУКРЀПВАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Мед. Който укрепва целия организъм, не само болния орган. Режимът в болниците в зависимост от комбинирането между покоя и движението бива: общоукрепващ .. Общоукрепващ режим е този, при който физическите упражнения са значително повече от покоя. Н. Манчева, ЛФ, 83-84. След операцията се продължи същото медикаментозно лечение, хранителен режим и общоукрепващи средства. Ц. Михов и др., КП, 69.

Списък на думите по буква