ОБЩОУКРЀПВАЩО

ОБЩОУКРЀПВАЩО нареч. Мед. По такъв начин, че да способства за укрепване на целия организъм. Клиничната картина на червения вятър у новородените има характерни особености,.. Лечението се провежда в две насоки: .. с пеницилин и сулфонамиди, и общоукрепващо. К. Рашков и др., ДБ, 150.

Списък на думите по буква