ОБЩОЧОВЀЧЕСКИ

ОБЩОЧОВЀЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Общочовешки; общочеловечески. В историята на сичките почти европейски народи са срещат такива личности, на които деятелността е имала общочовечески характер. Хр. Ботев, Съч. 1929, 185. Ще ти [на румънския народ] бъде крайно признателна и народната наша, и общочовеческата праведна история, и ние. НБ, 1876, бр. 48, 190.

Списък на думите по буква