ОБЩУ̀ВАНЕ

ОБЩУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от общувам. Към края на отпуската вече не го свърташе вкъщи. Зажадня за работа, за общуване с хората. Ем. Манов, ДСР, 485. Постоянното общуване с козите и с планината поддържаше у козаря и постоянно копнение към външния свят. Й. Радичков,

СР, 20. Загрубелите ми пръсти, добили от дълго общуване с железа ръждив цвят и твърдост, започнаха неволно да се разтварят и свиват.. Цели се наливаха с копнеж по докосване на клавиши. Бл. Димитрова, ПКС, 294. Във формиралото се човешко общество общуването между хората било жизнено необходимо. Биол. IХ кл, 1981, 41. Творческо общуване. Лично общуване. Потребност от общуване.

Списък на думите по буква