ОБЪРДО̀ЧА

ОБЪРДО̀ЧА СЕ. Вж. обърдочвам се.

Списък на думите по буква