ОБЪРДО̀ЧВАНЕ

ОБЪРДО̀ЧВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от обърдочвам се.

Списък на думите по буква