ОБЪ̀РКАНОСТ

ОБЪ̀РКАНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Състояние на объркан. — В тебе всичко е разбъркано. Нямаш своя линия, свой критерий. Виждам: обичаш честно народа си,.. Това е добре,.., но у тебе има пълна идейна обърканост. Д. Талев, ГЧ, 290. Владков забърза към комитета с чувството, че е успял да преодолее собствената си обърканост и сега е наясно по всички направления. Ат. Михайлов, ДП, 123. Изплашената учителка продължаваше да държи Николинка и в голямата си обърканост не се досещаше, че трябва да се помъчи да спре шуртящата кръв. Ст. Марков, ДБ, 188.

Списък на думите по буква