ОБЪ̀РНА

ОБЪ̀РНА. Вж. обръщам, обърнувам и объртам.

Списък на думите по буква