ОБЪ̀РСВАНЕ

ОБЪ̀РСВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обърсвам и от обърсвам се; избърсване, изтриване.

Списък на думите по буква