ОБЪ̀РТАНЕ

ОБЪ̀РТАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от объртам и от объртам се; обръщане. Объртането на колелетата ми напомня за непостоянството на честта: което е долу, качи са горе, а което е горе, то са

спуща долу. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 21.

Списък на думите по буква