ОБЪ̀РША

ОБЪ̀РША. Вж. обърсвам и обърсувам.

Списък на думите по буква