ОБЪ̀ХТВАМ

ОБЪ̀ХТВАМ, ‑аш, несв.; объ̀хтя, ‑иш и ‑еш, мин. св. объ̀хтих и объ̀хтах, св., прех. Остар. и диал. Бъхтя, изморявам нещо или някого продължително, много, докрай; облъсквам. Стърси са в къщата на някого от кумците си, .. По-напред, уж, ще иска да са позапази да не пие,.., коня го объхтал, седне умислен като патка; кеф няма. Ил. Блъсков, ПБ I, 72.

ОБЪ̀ХТВАМ СЕ несв.; объ̀хтя се св., непрех. Остар. и диал. Бъхтя се, преуморявам се, много, напълно; каталясвам, облъсквам се. Той пише, чете, мисли, смята, премята и ето че му са объхтал умът: главата му са замайва, причернее му на очите и паметта му захваща да не сече. Ил. Блъсков, ПБ III, 10. — Аз, като се объхтя цял ден да гледам .. света навън — прибирам се вечер вкъщи да си отдъхна. П. Тодоров, Събр. пр II, 235.

Списък на думите по буква