ОБЪ̀ХТВАНЕ

ОБЪ̀ХТВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ от объхтвам и от объхтвам се.

Списък на думите по буква