ОБЪ̀ХТЯ

ОБЪ̀ХТЯ. Вж. объхтвам.

ОБЪХТЯ̀

ОБЪХТЯ̀. Вж. объхтявам.

Списък на думите по буква