ОБЮ̀ЗДВАНЕ

ОБЮ̀ЗДВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обюздвам и от обюздвам се; обяздяне, обюздаване.

Списък на думите по буква