ОБЮРОКРАТЯ̀ВАНЕ

ОБЮРОКРАТЯ̀ВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от обюрократявам се; бюрократизиране.

Списък на думите по буква