ОБЯВЛЀНИЕ

ОБЯВЛЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. 1. Обява. Приятелят ми сложи обявление във вестника: дава се под наем мобелирана стая за възрастен тих господин. Г. Райчев, Избр. съч. II, 5. На другата неделя трупата беше се приготвила вече и обявленията се залепиха по улиците. Ив. Вазов, Съч. VI, 23. — А вие, г-н Фъргов, направете едно обявление за гражданите — кажете, че е основано такова и такова дружество, под председателството на д-р Христо Кондов и пр. и пр. Й. Йовков, М, 31. Отвътре на спирката бяха залепили обявления за даване под наем на студентски квартири.

2. Остар. Книж. Обявяване. Турция и Русия почнали да се гледат криво; отношенията,.., почнали да стават обтегнати,.. Последва формално обявление на война. Д. Маринов, СбНУ II, 105.

Списък на думите по буква