ОБЯВЯ̀ВАНЕ

ОБЯВЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от обявявам и от обявявам се. Там [в Русия] той [Филип Тотю] дочакал и обявяването на Руско-турската война. Н. Ферманджиев, РХ, 77. Първите три песни [от "Кървава песен"] рисуват подготовката на въстанието, четвъртата — обявяването му. Лит. ХI кл, 1964, 49.

Списък на думите по буква