ОБЯ̀ДАНЕ

ОБЯ̀ДАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обядам и от обядам се; наядане2’ наяждане2, разяждане.

Списък на думите по буква