ОБЯ̀ДУВАНЕ

ОБЯ̀ДУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обядувам и от обядува се; обядване, о̀бед, обяд. Разговори: .. Разговор Б: За обядуване.Побратиме Станчо, я огладнех, ако щеш, нека идеме в някоя гостилница .. да пообедуваме. К. Фотинов, БР, 28.

Списък на думите по буква