ОБЯ̀ЖА

ОБЯ̀ЖА. Вж. обязвам.

Списък на думите по буква