ОБЯ̀ЖДАНЕ

ОБЯ̀ЖДАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от обяждам1 и от обяждам се1; оглозгване, огризване.

ОБЯ̀ЖДАНЕ

ОБЯ̀ЖДАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обяждам2 и от обяждам се2; набеждаване, набедяване.

ОБЯ̀ЖДАНЕ

ОБЯ̀ЖДАНЕ3, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обяждам3 и от обяждам се3; опитване.

Списък на думите по буква