ОБЯ̀ЖДАНИЕ

ОБЯ̀ЖДАНИЕ, мн. ‑я, ср. Остар. Книж. Преяждане, пресищане. В къщата му вместо великолепие владее чистота, .., тялото му изисква само здрава храна, а не обяждания и пиршества. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 141.

Списък на думите по буква