ОБЯ̀ЗВАМ

ОБЯ̀ЗВАМ, ‑аш, несв.; обя̀жа, ‑еш, мин. св. обя̀зах, св., прех. Остар. Книж. Задължавам1. Съвременната история иска от историка съвсем друго, т.е. тя го обязва да ни разкаже какви са били оние причи‑

ни, които са накарали Александра да се срещне с Дария и какви последствия са произлезли от тая среща. Знан., 1875, бр. 11, 172. В 1864 г. турското правителство ..: обяза секий християнин да внесе мед от 10 до 15 оки, а сребро от 25 до 200 драма. ДЗ, 1868, бр. 16, 63. Моля Ви ся, проводете приключеното писмо до Самоков на родителите ми и Ви убедително прося, ако би да получите от тях за мен писмо, ще мя обяжете много, като го проводите по следующия адрес. АНГ I, 606. Считаме за нужно да забележа, че либералната партия е зарегиструвала в Соф. окръжен съд завинаги зеления цвят за бюлетини на избирателите си (..), тъй че нашите съмишленици са обязани да се съобразяват точно. БД, 1909, бр. 30, 3. обязвам се, обяжа се страд. После това .. спущат една по една осем играчки, които са назначават да играят пред идолите и петдесет души въоружени войници, които са обязват да защищават умрелия цар, даже и в задгробния живот. Знан., 1875, бр. 12, 182.

ОБЯ̀ЗВАМ СЕ несв.; обя̀жа се св., непрех. Остар. Книж. Задължавам се. На тях ний известихме, че сме ся решили да открием учебно заведение в Габрово и че сме ся обязали .., да даваме от себе си за негова полза всяка година по 4 000 гроша. П. Р. Славейков, ГУ, 4. Понятията за престъпленията, законите за обществените обязаности, .. и пр. са така също общи човечески явления, а тяхното хуманно развитие зависи от развитието на самото общество, което са обязва да ги съблюдава. Знан., 1875, бр. 24, 367. Ако някой, що са е обязал да защищава странника и го е доводял със своята небрежност до зло, то ближният му .. считал за обязаност да отвърне за странника. З. Княжевски, ВИ, 8.

— От рус. обязывать.

Списък на думите по буква