ОБЯ̀ЗВАНЕ

ОБЯ̀ЗВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от обязвам и от обязвам се; задължаване, задължение.

Списък на думите по буква