ОБЯ̀ЗДВАНЕ

ОБЯ̀ЗДВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обяздвам и от обяздвам се.

Списък на думите по буква