ОБЯ̀ЗДЯ

ОБЯ̀ЗДЯ. Вж. обяздвам.

Списък на думите по буква