ОБЯСНЍТЕЛЕН

ОБЯСНЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който обяснява, пояснява, разяснява нещо, който служи като обяснение на нещо. Пеев пише постоянно на Дринов и Климент за научен материал,.. Моли ги да прегледат и снабдят с обяснителни бележки някои сурови фолклорно-етнографски приноси. М. Арнаудов, БКД, 261. Може би, ако пред мене разгънат разните скици и планове, снабдени със съответните мащаби, обяснителни таблици и легенди, аз все пак ще проумея нещо. П. Незнакомов, СМ, 32. Имаше [в библиотеката] и обяснителни надписи като на минерална сбирка, образците светеха от чистота. Д. Фучеджиев, Р, 189. През последните две столетия географията става обяснителна наука. Наред с описанието на географските явления и предмети, сега тя има за задача да обяснява техния произход, развитието и взаимната зависимост между тях. Геогр. VIII кл, 1965, 3. Обяснителен текст.

Списък на думите по буква