ОБЯСНЯ̀ВАМ

ОБЯСНЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; обясня̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Правя нещо да стане ясно и разбираемо за някого, като с думи излагам неговата същност или отделни страни, особености, причини и др.; пояснявам, разяснявам, разтълкувам. Жечо се чеше по врата, мисли няколко секунди и започва да превежда, но на всеки две-три думи даскал Стефан спира ученика, поправя, обяснява. Д. Немиров, Б, 41. — Локаут е, кога‑

то работниците не работят, защото господарите са затворили фабриката — важно обясни дребното момиче. П. Спасов, ХлХ, 120. Понякога [Бенко] отиваше на гости у семейство Томсън, като взимаше и учебниците със себе си и замолваше Карл или Мери да му обяснят някои от уроците. Ал. Бабек, МЕ, 215. Майстор Кочо подробно му обясняваше кое как да направи и често го насърчаваше. Д. Талев, ЖС, 90. Като мислим, че съдържанието на пръвите два-три броя от вестника ни ще обясни и програмата му, възпираме са само да кажем нещо връх названието му. Хр. Ботев, Съч. 1929, 118.

2. Разказвам, разправям на някого за нещо, за да го опознае и то да му стане ясно, понятно, разбираемо; запознавам, осведомявам, разяснявам. Докторът обясни на стражара,.., как се случи нещастието. Ив. Вазов, Съч. ХII, 22. Из пътя като срещахме нещо по-забележително, аз все считах за нужно да .. обяснявам на бай Ганя. Ал. Константинов, БГ, 12. — Господин Нонин, можеш ли да ни обясниш, как стана цялата тая работа? Елин Пелин, Съч. I, 144. — Какво прави там и кога се върна? Аз му обясних. Т. Влайков, Съч. III, 9.

3. Разкривам причинните връзки, закономерностите, факторите, които обуславят някакво явление, проява и под.; тълкувам, разяснявам. Всъщност колкото Раковски да обясняваше заболяването си с някаква простуда,.., причината или по-право причините бяха по-дълбоки. Тогава той бе видял усилията си измамени. Ст. Дичев, ЗС I, 372. Защото такава бе съдбата на немския народ — да загине или да владее света. Три поколения философи бяха разгадавали, тълкували и обяснявали тази съдба. Д. Димов, Т, 512. Само епохата на Възраждане е почва за случайности,.. и само такава една епоха може да ги обясни. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 130. Г. Огнянов категорически ми заяви, че по причина на извънредна преумореност не е в състояние да играе .. Днес ще дойде лично у вас да ти обясни и да иска извинение. Ив. Вазов, ПЕМ, 107. Това обстоятелство обясняваше както новата посока на неговите убеждения, така и тонът, с който ги изказваше. Т. Влайков, Мис., 1895, кн. 1, 31. // Казвам, изричам думи, факти, причини, за да разкрия и обоснова своето държание, поведение в някакъв момент. Извил назад ръцете на Иванчо Грудов, Васил го върна в механата. Раковски се изпречи насреща им. — Грудов! — позна той човека от тайния комитет. — Ще ми обясните ли? Ст. Дичев, ЗС I, 449. обяснявам се, обясня се страд. — Нека ни се обясни целта. Й. Йовков, М, 12. Трудно е да се обясни човекът! Ал. Гетман и др., СБ, 157. Думите из румънския лексикон,.., аз предполагам да са обясняват чрез съседството с друг един народ. Хр. Ботев, Съч. 1929, 98.

ОБЯСНЯ̀ВАМ СЕ несв.; обясня̀ се св., непрех. 1. Разговарям с някого или казвам някакви факти, причини, мнение, за да изясня своето отношение, държание спрямо него, обикн. с цел да се изглади някакво недоразумение. Личо я [леля си] слушал, слушал, па я срязал. — Туй — рекъл — не е твоя работа и сега не е време да се обясняваме. К. Георгиев, ВБ, 61. Мама разбра, че е казала една непретеглена фраза и побърза да се обясни: — Чакай, не кипвай... за тебе нищо не казвам. Ст. Чилингиров, ХНН, 190. — Фотино, аз искам да се видя с Трайчева, аз искам да се обясня с него. Ив. Вазов, Съч. ХХI, 148. И понеже инак не можеше да си обясни неговото прекалено равновесие на чувствата, стигна до друго заключение: че той не я обичаше или поне не така, както тя него. Вместо да се обясни, тя се затвори в себе си. Ем. Манов, ДСР, 319.

2. Стесн. Признавам, съобщавам на някого, че съм влюбен в него. Елена се загледа в планината. Помисли, посочи склона и каза: — Нали там ми се обясни. — Да. И затова мисля, че имаме основание да ни бъдат свидни тия места. Т. Харманджиев, Р, 86. Мария: — Той като мълчи, не иде аз да му заговоря първа. Хаджиева: — Не ти казвам да му заприказваш, а да го доведеш дотам, че той да ти се обясни. Ст. Л. Костов, Избр. тв, 352-353. И му [на Йоргов] се струваше, че ако не избърза да ѝ се обясни и да я завладее, някой по-смел и по-настоятелен мъж ще я отнеме. Г. Караславов, Т, 8.

3. Разш. Остар. Говоря, разговарям. Радоил бе научил малко езика им и сега можеше да се обяснява с тях. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 101. Един път на връщане аз се отбих в едно дюкянче да си купя гутаперча. Докато се обяснявах с продавачката какво искам, намеси се да ми помогне единственият клиент, когото заварих там. Г. Белев, КВА, 301. Говореше, впрочем, тя, и то твърде много и надълго, както обичат да се обясняват всички новаци в телеграфа. Г. Райчев, Избр. съч. I, 18. Като видя, че жените показваха по-голяма склонност да се обясняват на чешки език и бай Ганьо обърна на "чески" и подкрепи снизходителното си желание с думите: "я хочем кушай",.. Ал. Константинов, БГ, 57.

ОБЯСНЯ̀ВАМ СИ несв.; обясня̀ си св., непрех. Вниквам в същността, смисъла, проявата на нещо, като обикн. отчитам причините,закономерностите, които го обуславят; разбирам, схващам, проумявам. С всеки изминат ден, без да има някаква видима причина, Христина охлаждаше към него .. Кондарев си обясняваше държанието ѝ с това, че той все още не се решаваше да определи деня на сватбата. Ем. Станев, ИК I и II, 80. — Аз едва сега си обяснявам защо сте се

отказали от повишенията си. Вие обичате работата си и не ви се иска да я замените с друга. Д. Немиров, Д №9, 21. Той не можеше никак да си обясни как най-напред се влюби в нея и защо. Елин Пелин, Съч. I, 137.

Обяснявам се в любов. Правя любовно признание на някого, в когото съм влюбен. — Чувствувам се на седмото небе от радост! Жан ми се обясни в любов .. Каза, че утре ще направи официално предложение на папа̀. Св. Минков, Избр. пр, 133. — Обясняваш ми се в любов, правиш ми предложение за женитба и казваш, че нищо нямало. Й. Йовков, ОБ, 38. — Вие мъжете не обичате подобни спомени. А ето, аз помня с най-малки подробности, когато ми се обясни в любов. К. Калчев, ДНГ, 108.

Списък на думите по буква