ОБЯ̀ХНА

ОБЯ̀ХНА. Вж. обяхвам.

Списък на думите по буква