О̀ВА

О̀ВА1 частица. Диал. Нима; белки, санки, зер, чунки, леума, лема, ма. Ова, че не е така. Каза ли му? — Ова не съм му казал. Н. Геров, РБЯ, 323.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

О̀ВА

О̀ВА2. Вж. овай и овой.

ОВА̀

ОВА̀ ж. Диал. Поле; мера̀. Аз го тегля към овата, то са тегли към гората. П. Р. Славейков, БП I, 2.

— Тур. ovа̀ 'равнина'.

Списък на думите по буква