ОВАКАНТЯ̀ВАМ

ОВАКАНТЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; овакантя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Освобождавам работно място, длъжност, служба. След два месеца колегата ще оваканти една щатна брайка поради пенсиониране. овакантявам се, овакантя се страд.

ОВАКАНТЯ̀ВАМ СЕ несв., овакантя̀ се св., непрех. За работно място, служба — оставам вакантен, свободен, незает, обикн. след напускане или отстраняване на служител; освобождавам се. В това време се овакантява длъжността за началник и издигат, разбира се, мен, кого другиго!? Тарас, ТМ, 132. Щом се оваканти някой пост, една комисия от сановници,.., тръгва да обикаля цирковете. Ем. Манов, ПУ, 142. Един ден обаче физкултурният организатор напусна гарата и мястото му се оваканти. НС, 1958, бр. 136, 2.

Списък на думите по буква