ОВА̀КО

ОВА̀КО нареч. Диал. Така; овака, овакой, вака. Марко е ишел у равни дворове, / слази Марко от коня доброга, / и овако Марко отговара. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 470.

Списък на думите по буква