ОВА̀КОЙ

ОВА̀КОЙ нареч. Диал. Така; овака, овако, вака. — Фала тебе, Новачо, ковачо, / дали си ми лепо сабрю съградило? / Я ковач му овакой беседи: / — Ете сабля, ете накованя, / сега удари тува да гледамо. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 49.

Списък на думите по буква